VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ – VINACOMIN: HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Ngày 20/01/2021, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Dự chỉ đạo Hội nghị có Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng; Trưởng ban Kiểm soát tại TKV Lê Thành Chung; Trưởng ban Tài chính Công đoàn TKV; các đại biểu đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh năm 2020 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin
Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng Lê Thái Hà cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hàng hóa của Viện chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà sản xuất trong và ngoài nước; khó khăn về vốn lưu động và đầu tư, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự hợp tác và giúp đỡ quý báu của nhiều đơn vị trong TKV, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ, Viện đã thực hiện hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu KH&CN và kế hoạch SXKD năm 2020.

Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng Lê Thái Hà báo cáo tại Hội nghị
Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2020, công tác KH&CN của Viện có nhiều chuyển biến tích cực, cải thiện căn bản về tiến độ và chất lượng, cụ thể: đã nghiệm thu cấp quản lý (cấp Bộ Công Thương và Tập đoàn) 08 nhiệm vụ với kinh phí 17,3 tỷ đồng; nghiệm thu cấp cơ sở 07 nhiệm vụ với kinh phí 14,2 tỷ đồng; quyết toán và thanh lý hợp đồng với cấp quản lý 11 nhiệm vụ với kinh phí 30,4 tỷ đồng; giải ngân các nhiệm vụ đang thực hiện 24,0 tỷ đồng; đã xây dựng và được Tập đoàn giao thực hiện từ năm 2020 tổng số 17 nhiệm vụ với kinh phí 36,3 tỷ đồng.
Về công tác SXKD, tổng doanh thu toàn Viện đạt 248,4 tỷ đồng, bằng 127,5% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 12,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,8% kế hoạch. Các lĩnh vực sản xuất chủ yếu: công tác dịch vụ kỹ thuật đạt doanh thu 81,8 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng doanh thu; công tác sản xuất cơ khí đạt 161,1 tỷ đồng, bằng 64,9% % tổng doanh thu. Cơ cấu doanh thu theo thị trường: trong TKV đạt 180,9 tỷ đồng, chiếm 74,5% tổng doanh thu; ngoài TKV đạt 62,0 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng doanh thu. Trong năm 2020, Viện đã ký kết được tổng giá trị hợp đồng 326,0 tỷ đồng (bao gồm cả các hợp đồng chuyển tiếp từ năm trước).

Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐTV Tập đoàn đã ghi nhận và chúc mừng Viện năm 2020 có kết quả nổi bật về nghiên cứu KH&CN, SXKD với các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Đồng chí đề nghị Viện cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, đặc biệt là thực hiện theo đúng chỉ tiêu trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện khóa XII nhiệm kỳ 2020 – 2025; chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm cơ khí, tạo ra các sản phẩm mới có hàm lượng KH&CN cao, đưa vào phục vụ sản xuất, dần thay thế các thiết bị nhập khẩu, tạo thế chủ động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo đúng kế hoạch, tiếp tục tham gia xây dựng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp; cân nhắc thực hiện đầu tư có hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt công tác tái cơ cấu; chú ý quan tâm, có các cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trình độ cao; rà soát hoàn thiện các quy chế, bám sát quy định của Nhà nước và Tập đoàn đã ban hành; tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ.
Tại Hội nghị, Viện và 03 tập thể, cá nhân trong Viện đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018-2019. Nhân dịp này, Viện cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 với tổng số tiền thưởng 202 triệu đồng.
Lãnh đạo Tập đoàn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin và 03 tập thể, cá nhân trong Viện vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018-2019

Về phương hướng, mục tiêu năm 2021, công tác nghiên cứu KH&CN phấn đấu thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, với khối lượng nghiên cứu KH&CN tương đương 33,5 tỷ đồng; công tác SXKD kế hoạch năm 2021 đạt tổng doanh thu 205 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ công tác tác dịch vụ kỹ thuật đạt 68 tỷ đồng, công tác sản xuất cơ khí đạt 132 tỷ đồng, công tác tư vấn, thiết kế đạt 5 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 1,15 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 13,162 triệu đồng/người/tháng.

Một số tiết mục văn nghệ do các Công đoàn viên, Đoàn viên thanh niên của Viện biểu diễn tại Hội nghị