ĐẢNG BỘ VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

Ngày 10/12/2022, Đảng bộ Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thái Hà, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng, các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH, UBKT Đảng uỷ, cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ […]

Xem thêm