Ban lãnh đạo

Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng

TS. Nguyễn Thu Hiền

Phó Viện trưởng

TS. Đỗ Trung Hiếu

Phó Viện trưởng

Hà Thế Hiến