Tiềm lực khoa học

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa chuyên ngành mỏ, năng lượng và các ngành khác có liên quan; Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành cơ khí.
+ Kiểm toán năng lượng: Tư vấn kỹ thuật về chứng nhận cho sản phẩm, quy trình đạt tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế, chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam; Tư vấn thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp; Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ.
+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định thiết kế các sản phẩm cơ khí, tự động hóa; Tư vấn đầu tư trang thiết bị và các công trình cơ khí trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (gồm kiểm định, giám định kiểm tra chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm công nghiệp); Chế tạo phụ tùng cơ khí; Chế tạo, lắp đặt máy móc và các thiết bị phục vụ ngành mỏ, năng lượng; Sửa chữa máy móc và thiết bị và phụ tùng cơ khí; Thông tin khoa học và kinh tế chuyên ngành cơ khí, tự động hóa; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
(Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật, trước khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).