ĐẢNG BỘ VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

Ngày 10/12/2022, Đảng bộ Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thái Hà, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng, các đồng chí Uỷ viên BTV, BCH, UBKT Đảng uỷ, cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Thái Hà đã báo cáo kết quả thực hiện của ½ nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XII, đồng thời tổng kết công tác Đảng năm 2022. Theo đó, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay từ đầu năm, do đã dự báo trước được những khó khăn, với mục tiêu “Chủ động thích ứng – An toàn – Phát triển – Hiệu quả”, Đảng uỷ đã ban hành và triển khai Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 14/02/2022 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và thực tế đã thực hiện thắng lợi, vượt mức toàn diện các mục tiêu chủ yếu.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Dự kiến năm 2022, tổng doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng, bằng 143% so với kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ; lợi nhuận ước đạt 1,8 tỷ đồng, bằng 150% so với kế hoạch và bằng 102% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân ước đạt 14,125 triệu đồng/người/tháng, bằng 104% so với kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ. Về công tác nghiên cứu KH&CN: Tổng số các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN của Viện đang thực hiện trong năm 2022 gồm 26 nhiệm vụ, trong đó, 16 nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước và 10 nhiệm vụ được giao mới năm 2022, trong đó có 01 nhiệm vụ cấp Bộ Công Thương và 25 nhiệm vụ cấp Tập đoàn TKV; tổng kinh phí 55,5 tỷ đồng; giá trị thực hiện đến 31/12/2022 ước đạt 23,5 tỷ đồng, bằng 105,4% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng Lê Thái Hà đã khẳng định Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Nghị quyết, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa ổn định sản xuất kinh doanh”, đồng thời tập trung giải quyết số tiềm ẩn nguy cơ lỗ tồn tại từ nhiều năm trước; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan trong công tác phòng dịch, tham gia góp phần phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Đảng uỷ Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nghiên cứu KH&CN, sản xuất kinh doanh, đáp ứng đúng, đủ và đạt tiến độ các đơn hàng; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, ổn định, tiến tới phát triển bền vững; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực con người và cơ sở vật chất, hoàn thiện và cải tiến sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; tiếp tục duy trì mục tiêu “Chủ động thích ứng – An toàn – Đổi mới – Phát triển”.

Về công tác nghiên cứu KH&CN: Hoàn thành xây dựng thuyết minh, dự toán, hợp đồng H&CN các cấp năm 2023; hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng các nhiệm vụ đã được nghiệm thu trong năm 2022; tích cực đôn đốc để thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước sang năm 2023 và các nhiệm vụ giao mới đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gia hạn thời gian thực hiện; tích cực tham gia các chương trình tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn, cấp Quốc gia, cấp Bộ Công Thương.

Về công tác sản xuất kinh doanh: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023, trong đó, vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, tiền lương bình quân và nộp ngân sách từ 6 – 8%; thường xuyên tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu về thiết bị, phụ tùng cho sản xuất của các đơn vị trong Tập đoàn để xây dựng các đề nghiên cứu KH&CN, các dự án SXTN phục vụ phát triển ngành; tăng cường đào tạo và tuyển dụng bổ sung lực lượng cán bộ kỹ thuật có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc; giữ vững và tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các đơn vị trong TKV; tập trung khai thác việc làm trong Tập đoàn, mở rộng thị trường sang các lĩnh vực khác (điện, dầu khí, vật liệu xây dựng, khai khoáng ngoài quản lý của TKV…); đảm bảo chất lượng của sản phẩm, giá thành hợp lý, đảm bảo tiến độ; hoàn thiện công tác quản lý kỹ thuật từ khâu khảo sát, lập thiết kế, mua sắm vật tư, gia công chế tạo, lắp ráp hoàn thiện sản phẩm, bao gói và vận chuyển đến khách hàng; đảm bảo sự hoạt động tin cậy của máy móc thiết bị hiện có, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới thay thế dần thiết bị cũ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp, bảo đảm môi trường xanh sạch đẹp, nơi làm việc thoáng, gọn gàng, an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn.