TỜI ĐA NĂNG THAY ĐỔI TỐC ĐỘ T.2BD xx – P

Sản phẩm thuộc chương trình KH&CN cấp Tập đoàn TKV
đã được ứng dụng trong ngành mỏ

Tời đa năng thay đổi tốc độ T.2BD xx – P có lực kéo từ 6 đến 30 tấn (60 – 300 kN), tất cả các nguyên lý và cấu trúc tương tự như nhau. Tời đa năng chủ yếu phù hợp với môi trường mỏ than hoặc khí nổ trong các mỏ than và có góc làm việc dưới 30 độ dùng thu hồi cột, ray hoặc kéo các vật nặng.