Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng (Labftee)

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

– Các phép thử được chỉ định để phục vụ chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng của phòng HSNL

STT Tên sản phẩm, hàng hóa Tiêu chuẩn thử nghiệm
1 Máy điều hòa nhiệt độ TCVN 7830:2015
2 Tủ lạnh, tủ kết đông TCVN 7828:2013
TCVN 7829:2013
3 Tủ giữ lạnh thương mại TCVN 10289:2014
4 Máy giặt  gia dụng TCVN 8526:2013
5 Nồi cơm điện TCVN 8252:2015
6 Quạt điện TCVN 7826:2015
7 Máy thu hình TCVN 9537:2012
8 Máy photocopy TCVN 9510:2012
9 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012
10 Máy in TCVN 9509:2012
11 Động cơ điện TCVN 7450-1 :2013
TCVN 7450-2 :2013
12 Bình nước nóng có dự trữ TCVN 7898:2009
13 Máy tính xách tay TCVN 11848:2017
14 Đèn LED TCVN 11844:2017
  • Áp dụng công nghệ thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn như sản phẩm điều hòa không khí các loại, tủ lạnh, tủ đá, tủ bảo quản thực phẩm, tivi, nồi cơm điện, màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy giặt, quạt điện… trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam và quy định hiện hành
    · Nghiên cứu khoa học, khảo sát đánh giá sử dụng năng lượng của các thiết bị có tiêu thụ năng lượng cao, xác định mức độ phổ biến và tỉ trọng trong cơ cấu tiêu dùng năng lượng của một số loại thiết bị từng bước đề nghị đầu tư cho thử nghiệm hiệu suất năng lượng thêm một số sản phẩm dân dụng và đào tạo cán bộ kỹ thuật về thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

    · Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, hợp đồng khoa học và công nghệ thử nghiệm hiệu suất năng lượng

    · Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo sự phân công của Viện.

    · Quản lí và sử dụng hiệu quả các tài san, nguồn lực được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước

CƠ SỞ PHÁP LÝ

– GCN đăng ký hoạt động số 6819/GCN-BCT của Bộ Công Thương về thử nghiệm Hiệu suất năng lượng
– GCN đăng ký hoạt động số 1142/TĐC-HCHQ của Bộ Khoa học và công nghệ về hoạt động thử nghiệm
– Công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ
– Công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ về đèn LED
– Công nhận phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, mã số Vilas 182 của Văn phòng Công nhận Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ về bình nóng lạnh, máy giặt