Thứ Ba 9:18 08/09/2020

TKV đầu tư nhiều lò chợ công nghệ cơ giới hóa đồng bộ

Trong điều kiện diện sản xuất các mỏ ngày càng xuống sâu, TKV đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ cơ giới hóa vào khai thác than hầm lò. Đây được xem là giải pháp giúp TKV nâng cao sản lượng, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Các bài báo khoa học

Lan truyền vết nứt trong đất đá khi bị va đập

Lan truyền vết nứt trong đất đá khi bị va đập

Tạp chí: Obogashchenie Rud / Số: 6 (384) / Năm: 2019 / Trang: 3-8 / DOI: 10.17580/or.2019.06.01 / Quốc gia: Liên bang Nga / Lĩnh vực: Khoa học vật liệu/ ISSN: 0202-3776 / Thuộc hệ thống: SCOPUS / Xếp nhóm: Q2 / Tác giả: Bolobov V.I. (1), Professor, Doctor of Engineering Sciences, Senior Researcher; Le Thanh Binh, Researcher, Vinacomin - Institute of Energy and Mining Mechanical Engineering (IEMM), Hanoi, Vietnam; Plaschinsky A.A. (1), Postgraduate (1 – St. Petersburg Mining University, St. Petersburg, Russia)

Video

Văn phòng công nhận chất lượng