Bộ tài liệu về Tủ KĐM Phòng nổ

1.Cam kết TSKT tủ KĐM IEMM-MVS 2. Thuyết minh (catalog) 3. Bản vẽ Tủ KĐM phòng nổ 4a. Cam kết TSKT- Module en 4b.Cam kết TSKT – Module vn

Xem thêm

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NĂM 2024

I. CƠ KHÍ 1.1. Hệ thống thiết bị, máy móc trọn bộ Băng tải dốc (đến 23,5o); băng tải công suất lớn (đến 1000 kW); băng tải hãm (góc dốc đến -16o). Tời cáp treo chở người (năng suất từ 360 đến 675 người/h); tời cáp treo chở người trong đường lò hẹp; tời dồn dịch toa xe (lực kéo đến 190 kN). Máy tuyển huyền […]

Xem thêm