Các dự án

Thứ Sáu 10:35 10/01/2014

TT

Tên dự án

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Hoàn thiện thiết kế, chế tạo băng tải công suất lớn trong vận tải giếng chính tại các mỏ hầm lò

Lê Thái Hà

2013-2014

Video