Các đề tài

Thứ Sáu 10:18 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế tời trục giếng nghiêng có công suất đến 700kW phục vụ công tác khai thác than hầm lò

Đàm Hải Nam

2013-2013

2

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo đầu phá đá gắn trên máy xúc thủy lực sử dụng trong hầm lò

Nguyễn Đức Minh

2013-2013

3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hộp giảm tốc với bộ truyền bánh răng Epicycloid

Phạm Minh Phúc

2013-2013

4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cơ cấu an toàn chống vượt tốc cho xe goòng chạy trên đường dốc phòng khi đứt cáp

Lê Hữu Toàn

2013-2013

5

Nghiên cứu phục hồi chế tạo cụm xilanh lái cho xe tải nặng trong khai thác mỏ

Trịnh Tiến Khỏe

2013-2013

Video