Các đề tài

Thứ Sáu 10:23 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số linh kiện tích hợp với tủ điều khiển phòng nổ và giám sát băng tải mỏ hầm lò

Hồ Công Trân

2012-2012

2

Nghiên cứu thiết kế thiết bị quang lật goòng 3 tấn kép phục vụ công tác vận tải than

Nguyễn Quốc Tính

2012-2012

3

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bơm cấp dịch cho thiết bị chống thủy lực mỏ hầm lò

Đỗ Trung Hiếu

2012-2012

Video