Các dự án

Thứ Sáu 10:11 10/01/2014

TT

Tên dự án

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Hoàn thiện thiết kế chế tạo băng tải dốc công suất lớn dùng cho mỏ hầm lò Việt Nam

Lê Văn Sinh

2011-2012

Video