Các đề tài

Thứ Sáu 10:06 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế thiết bị cấp liệu cho băng tải từ bãi chứa trong dây chuyền vận tải vật liệu

Nguyễn Quốc Tính

2011-2011

2

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo đầu khấu cho máy đào lò dạng AM-50Z

Lã Mạnh Quyết

2011-2011

3

Nghiên cứu, đánh giá các khuyết tật cấu trúc, tổ chức mối hàn bằng phương pháp hiển vị quang học và kỹ thuật âm bản

Nguyễn Thu Hiền

2011-2011

4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tời công suất nhỏ (dùng trong ngành than)

Trần Văn Chính

2011-2011

5

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị hỗ trợ lắp đặt vì chống cơ giới hóa lò chợ

Hoàng Văn Vĩ

2011-2011

6

Hỗ trợ kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống làm mát cho Cabin thử nghiệm về hiệu suất năng lượng cho điều hòa không khí và tủ lạnh phục vụ chương trình dán nhãn năng lượng

Bạch Đông Phong

2011-2011

Video