Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới

Thứ Năm 8:00 23/07/2020

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức Tọa đàm khoa học: “Phát huy truyền thống văn hóa anh hùng của thợ mỏ Việt Nam trong điều kiện mới – những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

 
   Tham gia hội thảo có đồng chí Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc TKV - Chủ nhiệm Đề án; đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV - Phó chủ nhiệm Thường trực Đề án; Tiến sỹ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - Phó Chủ nhiệm Đề án đồng chủ trì tọa đàm. 
 
 
   Tọa đàm “Truyền thống anh hùng của thợ mỏ Việt Nam trong điều kiện mới – cơ sở lý luận và thực tiễn” là một trong những nội dung thuộc Đề án: “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” đã được Tập đoàn phê duyệt để triển khai. 
 
 
   Các Tham luận trực tiếp tại tọa đàm do các đại biểu, các nhà khoa học trình bày đều có nội dung và chất lượng cao; gồm các chuyên đề: “Sự cần thiết ban hành Đề án phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”; “Xây dựng nội hàm khái niệm Văn hóa thợ mỏ Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Đặc điểm văn hóa của công nhân mỏ Việt Nam – Lịch sử và hiện tại”; “Những thuận lợi, khó khăn, thời cơ thách thức của ngành Than – Khoáng sản Việt Nam trong việc phát huy truyền thống văn hóa của thợ mỏ Việt Nam trong điều kiện mới”. 
 
 
 

   Viện Công nhân và Công đoàn, đơn vị được duyệt hỗ trợ triển khai cũng đã  giới thiệu bộ công cụ khảo sát phục vụ Đề án.

   Phát biểu tổng kết tọa đàm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải, Chủ nhiệm Đề án cảm ơn lãnh đạo Viện Công nhân và Công đoàn, các nhà khoa học và các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu, tới dự và trình bày tham luận tại tọa đàm; tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu để bổ sung, chỉnh lý vào các nội dung trong quá trình triển khai Đề án cho phù hợp; đồng thời tin tưởng với giá trị truyền thống anh hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, sự phát triển hiện tại của Tập đoàn thì Đề án sẽ được triển khai, tổ chức thực hiện thành công./.

 
 
 
Nguồn: Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV 

Video