Kết quả sản xuất - kinh doanh tốt; đời sống, thu nhập của người lao động tăng cao chính là công cụ truyền thông hữu hiệu nhất…

Thứ Năm 8:19 21/02/2019

Là khẳng định của TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải tại Hội nghị triển khai công tác truyền thông năm 2019. Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Lê Tuấn Minh, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện Đảng uỷ Tập đoàn, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Công đoàn TKV, Đoàn TN Than Quảng Ninh, Ban Tổ chức Nhân sự, Văn phòng, Phòng Truyền thông Tập đoàn và Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam.

 
 

Theo báo cáo tổng hợp công tác truyền thông năm 2018, thời gian qua, công tác truyền thông trong toàn Tập đoàn đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần vào việc xây dựng hình ảnh và uy tín của Tập đoàn trong và ngoài nước; đã tuyên truyền đúng chủ trương, định hướng của Tập đoàn đến công chúng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng và tạo được sự lan toả cao; đã đa dạng hoá các kênh thông tin tuyên truyền và phổ biến được rộng rãi đến người lao động trong toàn Tập đoàn. Thông qua công tác truyền thông đã góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ và sự ủng hộ của dư luận xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển TKV.

Các kênh thông tin của Tập đoàn như Trang thông tin điện tử của Tập đoàn (Vinacomin.vn), Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam, microweb Media.vinacomin.vn, chuyên san Thợ mỏ ngày nay, trang thông tin điện tử của Công đoàn TKV và Đoàn Than Quảng Ninh, website các đơn vị… đều hoạt động hiệu quả, tiếp tục góp phần làm lan toả thương hiệu của TKV.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm đẩy mạnh và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác truyền thông của Tập đoàn trong năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TGĐ Đặng Thanh Hải đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà công tác truyền thông trong toàn Tập đoàn đã làm được. TGĐ chỉ đạo, trong năm 2019, công tác truyền thông cần tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng thiết thực hơn, sâu sắc hơn; bám sát chủ đề năm của Tập đoàn; nâng cao hình ảnh người thợ mỏ - người chiến sỹ; đồng thời làm tốt mục tiêu thu hút người lao động, đặc biệt là đối tượng thợ lò. Để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn về đội ngũ để tiếp tục đổi mới, tạo được sự đồng thuận trong toàn Tập đoàn cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu của TKV trong và ngoài nước. Công tác truyền thông đòi hỏi sự vào cuộc và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị Tập đoàn. “Tuy nhiên, không có gì tuyên truyền tốt hơn là hiệu quả sản xuất - kinh doanh tốt; đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động tăng cao. Đó chính là công cụ truyền thông hữu hiệu nhất”, TGĐ đặc biệt nhấn mạnh.

 
Nguồn: http://www.vinacomin.vn 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng