Khai giảng 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2018-2020

Thứ Hai 8:30 17/12/2018

Ngày 11/12, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (TP Hạ Long), Tỉnh uỷ Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 2 lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B14 và K69.B15 (khóa học 2018-2020). Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đến dự và chỉ đạo lễ khai giảng.

 

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.B14 và K69.B15 (khóa học 2018-2020) có 178 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc TKV.

Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lý luận dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; quan hệ quốc tế; kinh tế phát triển...

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị các đơn vị tổ chức lớp học xây dựng, bố trí chương trình, nội dung học tập phù hợp, đặc biệt tăng cường các nội dung thảo luận gắn kiến thức lý luận với thực tiễn tại địa phương. Cùng với đó, các học viên cần chủ động xây dựng phương pháp học tập khoa học, hiệu quả, để có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các học viên bố trí sắp xếp công việc tại cơ quan, đơn vị để tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện tốt các quy chế, quy định của lớp học và của Học viện. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Nguồn: http://www.vinacomin.vn 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng