Năm 2019, TKV dự kiến sản xuất 39 triệu tấn than nguyên khai

Thứ Sáu 16:50 30/11/2018

Theo tính toán của TKV, năm 2019, nhu cầu tiêu thụ than của các hộ sử dụng trong nước đối với nguồn than do Tập đoàn cung cấp sẽ tiếp tục tăng cao, trong đó riêng nhu cầu than cho các hộ sản xuất điện là 38,3 triệu tấn.

 

Căn cứ tình hình thực hiện cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện trong những năm gần đây và năng lực sản xuất, chế biến của TKV, Tập đoàn dự kiến kế hoạch tiêu thụ than năm 2019 là 40 triệu tấn, trong đó cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện là 31,90 triệu tấn (kể cả phần nhập khẩu 4 triệu tấn để pha trộn).

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than trong nước, năm 2019, TKV xây dựng kế hoạch sản xuất 39 triệu tấn than nguyên khai, chế biến 36 triệu tấn than sạch; phần thiếu hụt sẽ nhập khẩu để pha trộn với than sản xuất trong nước thành than đảm bảo tiêu chuẩn để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

 
Nguồn: http://www.vinacomin.vn 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng