VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Thứ Sáu 14:11 21/01/2022

Sáng ngày 18/01/2022, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh năm 2021 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng và Bà Hà Thị Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Phan Xuân Thủy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Ông Đỗ Hồng Nguyên – Trưởng ban Khoa học Công nghệ thông tin và chiến lược phát triển; Ông Mai Ngọc Thạch – Phó trưởng ban Cơ điện Vận tải; Bà Lê Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban Kiểm soát, Kiểm soát viên TKV tại Viện; Ông Lưu Thanh Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TKV, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Thái Hà –Bí thư Đảng ủy Viện, Quyền Viện trưởng và Bà Hà Thị Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn Viện.

Chủ trì Hội nghị: Ông Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng (phải)
và Bà Hà Thị Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn Viện (trái)

       Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng Lê Thái Hà cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hàng hóa của Viện chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà sản xuất trong và ngoài nước; giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; khó khăn về vốn lưu động và đầu tư, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự hợp tác và giúp đỡ quý báu của nhiều đơn vị trong TKV, sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ, Viện đã thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu về nghiên cứuKH&CN và SXKD năm 2021.

Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng Lê Thái Hà báo cáo tại Hội nghị

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2021, công tác nghiên cứu KH&CN của Viện đã đạt được một số kết quả tích cực, tiến độ các đề tài cơ bản đáp ứng yêu cầu, chất lượng có chuyển biến tốt, nhiều sản phẩm sau nghiên cứu đã được ứng dụng vào sản xuất, cụ thể: Tổng số các nhiệm vụ KH&CN của Viện đang thực hiện trong năm 2021 gồm 26 nhiệm vụ với tổng kinh phí thực hiện 44,3 tỷ đồng; đã được nghiệm thu cấp quản lý (cấp Bộ Công Thương và Tập đoàn) 07 nhiệm vụ với kinh phí 13,2 tỷ đồng; đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 10 nhiệm vụ với tổng kinh phí 24,1 tỷ đồng; quyết toán và thanh lý hợp đồng với cấp quản lý 05 nhiệm vụ với kinh phí 4,5 tỷ đồng; giá trị thực hiện các hợp đồng 28,1 tỷ đồng; giá trị giải ngân 22,3 tỷ đồng; đã xây dựng và được phê duyệt 02 nhiệm vụ cấp Quốc gia (Chương trình Khai khoáng)với tổng kinh phí 9,6 tỷ đồng; đang trình Tập đoàn phê duyệt kế hoạch KH&CN năm 2022 với 08 nhiệm vụ (06 đề tài, 01 dự án tăng cường tiềm lực, 01 nhiệm vụ thông tin) với tổng kinh phí 25,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Viện cùng các đơn vị trong TKV (Than Vàng Danh, Than Nam Mẫu và Nhôm ĐăkNông) cùng nhau đề xuất 03 nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu cấp TKV với tổng kinh phí 8 tỷ đồng.

Về công tác SXKD, trong năm 2021, Viện đã ký kết được tổng giá trị hợp đồng 388 tỷ đồng, tổng doanh đạt 283,8 tỷ đồng, đạt 138,4% kế hoạch, bằng 116% so với cùng kì; lợi nhuận đạt 1,8 tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch, bằng 130% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đạt 13,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 103,8% kế hoạch, bằng 106,1% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực sản xuất chủ yếu: Công tác tư vấn dịch vụ kỹ thuật và tự động hóa đạt doanh thu36,6 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch, bằng 115% so với cùng kỳ; công tác thí nghiệm, kiểm định đạt 49,1 tỷ đồng, đạt 164% so với kế hoạch, bằng 102% so với cùng kì; công tác sản xuất cơ khí đạt 195,4 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch, bằng 120% so với cùng kì.

Năm 2022, Ông Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tiếp tục phức tạp; vẫn tiềm ẩn nguy cơ lỗ; hàng hóa của Viện ngày càng phải cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường trong khi địa bàn tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của Viện rộng và ở xa, chi phí vận chuyển cao, địa bàn sản xuất của Viện tại vùng có mức lương bình quân cao, nhu cầu thu nhập của người lao động lớn... Phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch năm 2022 : Về công tác nghiên cứu KH&CN: Hoàn thành xây dựng thuyết minh, dự toán, hợp đồng KH&CN các cấp năm 2022; hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng các nhiệm vụ đã được nghiệm thu trong năm 2021; thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài; phấn đấu thực hiện khối lượng nghiên cứu KH&CN tương đương 35 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch KH&CN các cấp năm 2023 đạt trên 40 tỷ đồng Về công tác SXKD: Tổng doanh thu đạt 210 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 15,58 triệu đồng/người/tháng (đã bao gồm thu nhập từ công tác nghiên cứu KH&CN); đầu tư xây dựng cơ bản đạt 3,7 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bà Hà Thị Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn Viện đọc Báo cáo thực hiện Thỏa ước LĐTT năm 2021, Báo cáo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 và Dự thảo Thỏa ước LĐTT năm 2022; Ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân đọc Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021; Ông Đỗ Ngọc Dân – Trưởng phòng Tài chính Kế toán đọc Báo cáo về việc trích lập và sử dụng các quỹ liên quan đến quyền lợi người lao động năm 2021; các báo cáo tham luận của Ông Lê Thùy Dương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Ông Vũ Chí Cao – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư. Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu Thăm dò tín nhiệm cán bộ là người quản lý năm 2021 và thông qua danh sách cán bộ dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn năm 2021.

Chủ tịch Công đoàn Viện Hà Thị Thúy Vân đọc Báo cáo thực hiện Thỏa ước LĐTT năm 2021,
Báo cáo thực hiện mục tiêu Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021
và Dự thảo Thỏa ước LĐTT năm 2022
 
Trưởng ban Thanh tra Nhân dân Nguyễn Văn Nam
đọc Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2021
 
Trưởng phòng Tài chính Kế toán Đỗ Ngọc Dân đọc Báo cáo
về việc trích lập và sử dụng các quỹ liên quan đến quyền lợi người lao động năm 2021
 
 
Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ Lê Thùy Dương trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư Vũ Chí Cao trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thủy đã biểu dương và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu KH&CN và SXKD của Viện đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị Viện cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022,chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm cơ khí, tạo ra các sản phẩm mới có hàm lượng KH&CN cao, đưa vào phục vụ sản xuất, dần thay thế các thiết bị nhập khẩu, tạo thế chủ động; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng các nhiệm vụ KH&CN, tiếp tục tham gia xây dựng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp; tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ.

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân của Viện đã được nhận bằng khen, danh hiệu thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin và Công đoàn Viện vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

 

Ông Phan Xuân Thủy Phó Tổng – Giám đốc Tập đoàn
trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Viện

 

 

Ông Đỗ Hồng Nguyên – Trưởng ban Khoa học Công nghệ thông tin và chiến lược phát triển
trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các đơn vị trong Viện

 

 

Ông Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng trao Bằng khen
của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân trong Viện

 

 

Ông Hứa Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng trao Bằng khen
của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho các cá nhân trong Viện

 

 

Ông Lưu Thanh Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn TKV, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra,
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra trao Bằng khen của Công đoàn TKV cho các cá nhân trong Viện

 

Video

Vinacomin