VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ III VÀ CẢ NĂM 2020

Thứ Hai 14:04 20/07/2020

Chiều ngày 16/7, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch quý III và cả năm 2020. Dự Hội nghị có Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Công đoàn, Đoàn thanh niên, kiểm soát viên TKV tại Viện, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN và SXKD của Viện. Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng Lê Thái Hà chủ trì Hội nghị.

 

Về công tác nghiên cứu KH&CN:

Tính đến thời điểm hiện tại, Viện có 19 nhiệm vụ được cấp đang trong thời gian thực hiện với tổng kinh phí 41,7 tỷ đồng (gồm 02 nhiệm vụ cấp Bộ và 17 nhiệm vụ cấp Tập đoàn), trong đó: 11 nhiệm vụ kết thúc trong năm 2020, với tổng kinh phí 24,0 tỷ đồng; 08 nhiệm vụ kết thúc trong năm 2021 với tổng kinh phí 17,7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác nghiên cứu KH&CN của Viện về cơ bản đảm bảo tiến độ: Đã nghiệm thu cấp quản lý được 04 đề tài; đã quyết toán và thanh lý hợp đồng xong 06 đề tài cấp Tập đoàn; đã được Tập đoàn phê duyệt kế hoạch KH&CN năm 2020 gồm 08 nhiệm vụ với kinh phí 15,3 tỷ đồng; đang tham gia hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Công Thương năm 2021 gồm 01 đề tài cấp Bộ và 03 đề tài thuộc nhiệm vụ cấp Quốc Gia. Các nhiệm vụ KH&CN của Viện chủ yếu là nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm và thử nghiệm công nghiệp nên trong quá trình triển khai thực hiện gặp phải một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, như:Trong công tác phối hợp thử nghiệm công nghiệp phải phụ thuộc vào đơn vị phối hợp; các sản phẩm lần đầu chế tạo trong nước nên cũng gặp phải một số khó khăn nhất định; công tác xây dựng trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu với các nhiệm vụ KH&CN cấp Tập đoàn TKV; một số đề tài cần phê duyệt thiết kế qua Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương…

Về công tác Sản xuất, kinh doanh:

Viện vẫn duy trì và phát triển các mặt hàng truyền thống, đồng thời duy trì sự hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành trong việc chế tạo và cung cấp phụ tùng thay thế. Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết tính đến hết tháng 6/2020 đạt 144 tỷ đồng; tổng doanh thu toàn Viện đạt 85,5 tỷ đạt 43,9% KHN; đã thực hiện và giao hàng được 84,3 tỷ đồng, đạt 43,3% KHN và bằng 74% so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu doanh thu theo thị trường: Trong ngành than - khoáng sản đạt 60,6 tỷ đồng, chiếm 70,8% tổng doanh thu; ngoài ngành đạt 24,9 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng doanh thu. Các dịch vụ tư vấn, dịch vụ thí nghiệm, kiểm định và tự động hóa đạt 39,4 tỷ đồng, bằng 67,4% KHN và bằng 90,8% so với cùng kì. Doanh thu sản xuất cơ khí đạt 44,9 tỷ đồng, đạt 33% KHN và bằng 63,6% so với cùng kì.

Toàn Viện không để xảy ra tai nạn lao động. Các công an toàn - VSLĐ - PCCC, công tác tổ chức nhân sự - lao động - tiền lương, quản lý KH&CN, đầu tư đạt kết quả tốt.

Về phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm:

Viện tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu KH&CN, sản xuất thực nghiệm, đáp ứng đúng, đủ và đạt tiến độ các hợp đồng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực con người và cơ sở vật chất, hoàn thiện và cải tiến sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Mục tiêu chung: An toàn - Đổi mới - Phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Lê Thị Kim Dung – Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV, kiểm soát viên TKV tại Viện đã ghi nhận và chúc mừng nỗ lực, cố gắng của tập thể CB CNV toàn Viện đã “kỷ luật và đồng tâm” khắc phục khó khăn, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; đồng thời, có một số ý kiến đóng góp xung quanh công tác hoàn thiện quy chế hoạt động của Viện.

 
    Cũng tại Hội nghị, Ông Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng, đã trao giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn TKV cho 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.
 
 
    Với kết quả đã đạt được của 06 tháng đầu năm và tinh thần “kỷ luật - đồng tâm”, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch nghiên cứu KH&CN và SXKD năm 2020.
 

Video

Vinacomin