Chuyến thăm và làm việc của Tổng giám đốc Tập đoàn

Thứ Năm 8:04 28/11/2019

Sáng ngày 22/11/2019, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đã có vinh dự được tiếp đón Tổng giám đốc tập đoàn – Ông Đặng Thanh Hải đến thăm và làm việc.

Đoàn đại biểu của Tập đoàn có:

Tổng giám đốc tập đoàn – Ông Đặng Thanh Hải. 
Phó tổng giám đốc – Ông Khuất Mạnh Thắng
Thành viên Hội đồng Thành Viên – Ông Nguyễn Anh Tuấn.
các ban chuyên môn của Tập đoàn.
 
 
 Toàn cảnh cuộc họp

   Tại buổi làm việc Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã đánh giá cao kết quả mà Viện đã đạt được. Tổng giám đốc nhấn mạnh trong thời gian tới, tiếp tục lấy Viện cơ khí năng lượng và Mỏ là một trong những Viện nghiên cứu khoa học mạnh của tập đoàn để tiến hành nghiên cứu, áp dụng những công nghệ mới, chương trình mới tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh vào quá trình sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN và của các đơn vị khác.

Tổng giám đốc cũng đề nghị Viện cần bám sát các chỉ đạo của tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có chất lượng, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của tập đoàn trong thời gian tới.

Video

Vinacomin