NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Thứ Tư 9:28 30/10/2019

 Ngày 29/10/2019, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy hút sắt lắp trên băng tải” do Viện thực hiện.

              

Dưới đây là danh sách các thành viên của hội đồng

Họ và tên

Chức danh trong hội đồng

Ông Đỗ Trung Hiếu

Chủ tịch HĐ

Ông La Văn Tửu

Ủy viên phản biện 1

Ông Lê Thùy Dương

Ủy viên phản biện 2

Ông Hứa Ngọc Sơn

Ủy viên

Ông Dương Anh Tuân

Ủy viên

Ông Phạm Hà Trung

Ủy viên

Bà Nguyễn Chân Phương

Ủy viên Thư ký

 

Sau khi nghe phần trình bày nội dung nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, hội đồng đã cho ra kết luận đề tài đạt kết quả khá.

                                                                              

 

 

Video

Vinacomin