Nghiệm thu đề tài

Thứ Hai 8:33 12/08/2019

Chiều ngày 8/8/2019, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo khởi động mềm trung thế (6-10kW, công suất đến 1000kW) phòng nổ dùng trong mỏ than hầm lò” do ông Phạm Văn Hiếu làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm:

TT

Họ và Tên

Chức danh Hội đồng

1

Ông Đỗ Trung Hiếu

Chủ tịch Hội đồng

2

Ông Khổng Cao Phong

Ủy viên phản biện 1

3

Ông Lê Thùy Dương

Ủy viên phản biện 2

4

Ông Trần Đức Thọ

Ủy viên

5

Ông Đàm Hải Nam

Ủy viên

6

Ông Cao Ngọc Đẩu

Ủy viên

7

Bà Nguyễn Chân Phương

Ủy viên Thư ký

Sau khi nghe qua phần thuyết trình về nội dung đề tài mà ông Phạm Văn Hiếu trình bày, hội đồng đã cho ra kết luận của đề tài với kết quả là đề tài đạt yêu cầu.

 Hình ảnh trong hội nghị

Video

Vinacomin