Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ tổ chức đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Thứ Sáu 10:50 22/12/2017

Ngày 19/12/2017, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu KHCN, kết quả hoạt động kinh doanh và công tác phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viện khóa XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017
 
 
 
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viện khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 07 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin khác

Video

Vinacomin