Ban Thường vụ Công đoàn TKV làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn về thực hiện chính sách đối với người lao động

Thứ Ba 9:47 06/06/2017

Thực hiện chương trình công tác giữa Ban Thường vụ Công đoàn TKV với Lãnh đạo điều hành, ngày 02/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn TKV đã cùng Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ, Đảng ủy và một số Ban chuyên môn Tập đoàn trao đổi một số nội dung về tình hình SXKD, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động 5 tháng đầu năm 2017.

 

Báo cáo đề dẫn của Ban TCNS Tập đoàn, Ban CSPL Công đoàn TKV nêu rõ các nội dung về tình hình việc làm, tái cơ cấu lao động, tiền lương, chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn định lượng, các vấn đề có liên quan và kết quả hoạt động Tháng Công nhân năm 2017. Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn đến CNVCLĐ Tập đoàn và hoạt động của Công đoàn TKV; đánh giá những kết quả chủ yếu Công đoàn TKV đã thực hiện trong thời gian vừa qua như: việc phối hợp trong quá trình tái cơ cấu lao động; công tác xã hội hóa khâu phục vụ tại một số đơn vị; vấn đề nhà ở; tham gia công tác cơ giới hóa, tin học hóa; việc triển khai các đề tài khoa học; tham gia công tác an toàn... Đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo điều hành quan tâm tới một số nội dung cụ thể như việc triển khai xã hội hóa; công tác phối hợp kiểm tra chính sách cho người lao động; khảo sát chế độ ăn; việc quản lý sức khỏe người lao động; phối hợp hỗ trợ tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đánh giá cao sự tham gia tích cực vào kết quả SXKD của Tập đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có đóng góp quan trọng của Công đoàn TKV trong công tác phối hợp, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Nhấn mạnh việc quan tâm đến việc làm, đời sống CNVCLĐ luôn là nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức SXKD của lãnh đạo Tập đoàn. Trước tình hình SXKD như hiện nay, Tổng giám đốc đề nghị cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu đó là: việc tái cấu trúc doanh nghiệp, đây là vấn đề lớn, liên quan trực tiếp đến người lao động cần sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác tiền lương cần cụ thể hóa để người lao động hiểu những quyền lợi tốt hơn đã được thụ hưởng; các chế độ chính sách có liên quan tới người lao động như vấn đề ăn, ở, đi lại, vệ sinh trong hầm lò; việc xã hội hóa một số khâu phục vụ; trang bị bảo hộ lao động cho thợ lò; từng bước xây dựng hình tượng người thợ mỏ - người chiến sỹ; vun đắp, làm dầy và phát triển giá trị cốt lõi “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ ngành Than - Khoáng sản Việt Nam; quan tâm công tác truyền thông...

Gặp gỡ, thông tin, trao đổi các nội dung công việc thường kỳ giữa Ban Thường vụ Công đoàn TKV và ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn là việc làm thực hiện quy chế dân chủ, thể hiện trách nhiệm đối với người lao động, một nét đẹp trong văn hóa TKV./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV 

Video

Vinacomin