Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Nhà nước

Thứ Tư 10:34 06/04/2016

Ngày 05/04/2016 tại trụ sở Viện, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đã tổ chức họp nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huỳnh quang tia X (XRFA) để xác định nồng độ các chất làm biến tính vật liệu chế tạo thiết bị” thuộc đề án: “Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020” đã ký giữa Bộ Công Thương và Viện.

 Toàn cảnh hội đồng
 
 

 Hội đồng được thành lập theo quyết định số 823/QĐ-BCT ngày 03/03/2016 của Bộ Công Thương gồm 11 thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong HĐ

1

TS. Nguyễn Hào Quang

Phó Viện trưởng Viện NLNT VN

Chủ tịch

2

TS. Đỗ Thị Nguyệt Minh

Trường Đại học Điện lực

Chuyên gia NDT

Phản biện 1

3

TS. Vương Bình Dương

Giảng viên cao cấp,

Chuyên gia độc lập

Phản biện 2

4

TS. Cao Đình Thanh

Phó Viện trưởng Viện NLNT VN

Ủy viên

5

PGS.TS Nguyễn Trung Tính

Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân,

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

6

PGS. Hoàng Tùng

Phó chủ tịch Hội Hàn Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Tuấn Khải

Viện KH KT Hạt nhân

Ủy viên

8

PGS. Lê Thu Quý

GDD Phòng TN Trọng điểm Hàn và Xử lý Bề Mặt

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Quốc Thủy

Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương

Ủy viên

10

Ông Nguyễn Bá Chiến

Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương

Thư ký

Hành chính

11

Ông Đỗ Xuân Đồng

Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương

 

   Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thu HIền trình bày tóm tắt kết quả KHCN của để tài, các thành viên hội đồng đã nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài về kết quả và các vấn đề liên quan của đề tài.

Cuối cùng, kết quả đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại Đạt.

 

Video

Vinacomin