Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ Sáu 17:33 01/04/2016

Ngày 31/03/2016 tại Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt nam, 226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội, hội đồng khoa học cấp Tập đoàn đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Lập bổ sung và điều chỉnh một số định mức lao động cơ khí trong nội bộ Tập đoàn” do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ thực hiện.

 Toàn cảnh hội đồng
 

   Hội đồng khoa học cấp Tập đoàn được thành lập theo quyết định số 2083/QĐ-TKV ngày 19/10/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gồm 07 thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong HĐ

1

Khuất Mạnh Thắng

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam

Chủ tịch

2

Phạm Công Hương

Trưởng ban khoa học, Công nghệ thông tin và chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam

Ủy viên

3

Nguyễn Trọng Tuyên

Trưởng phòng thuộc Ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam

Ủy viên,

Thư ký

4

Nguyễn Trọng Rỡ

Cán bộ Ban Đầu Tư Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản Việt Nam

Ủy viên,

Phản biện

5

Đỗ Trung Hiếu

Phó Viện trưởng - Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin

Ủy viên

6

Vũ Tuấn Sử

Trưởng phòng Kinh tế, Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin

Phản biện

7

Nguyễn Tiến Chỉnh

Chuyên gia thuộc hội Khoa học công nghệ mỏ Việt Nam

Ủy viên

   Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Chân Phương trình bày tóm tắt kết quả KHCN của để tài, các thành viên hội đồng đã nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài về kết quả và các vấn đề liên quan của đề tài.

Cuối cùng, kết quả đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại Khá.

 

 

Video

Vinacomin