VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SXTN CẤP TẬP ĐOÀN TKV

Thứ Hai 9:32 30/11/2020

Ngày 26/11/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu kết quả dự án SXTN cấp Tập đoàn TKV “Hoàn thiện thiết kế, chế tạo, nội địa hóa và áp dụng thử nghiệm giải pháp tự động hóa các tuyến vận tải băng tải mỏ hầm lò”, mã số KC.05.D33-18/16-20 do TS. Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu đề tài được thành lập theo Quyết định số 1358/QĐ-VCNM ngày 15/11/2020 của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin, gồm có:

1. TS. Lê Thùy Dương, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ – Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội – Phản biện 1;

3. Ông Cao Ngọc Đẩu, chuyên gia – Phản biện 2;

4. Ông Hoàng Minh Mậu, Viện Nghiên cứu cơ khí – Ủy viên Hội đồng;

5. TS. Trần Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư – Ủy viên Hội đồng;

6. KS. Lê Văn Thông, Phó giám đốc Trung tâm Tự động hóa – Ủy viên Hội đồng;

7.  ThS. Lê Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ – Thư ký Hội đồng.

Tham gia buổi họp còn có các thành viên thực hiện Dự án, các cán bộ của Viện và một số khách mời khác.

Tại buổi họp, Hội đồng đã được nghe TS. Đỗ Trung Hiếu thay mặt nhóm thực hiện Dự án SXTN trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được; các phản biện và các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét. Sau khi Chủ nhiệm dự án giải đáp các ý kiến, Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu đánh giá.

Kết quả: Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá Dự án xếp loại Khá và kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho phép nghiệm thu cấp quản lý. 

 

Video

Vinacomin