VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN

Thứ Hai 16:12 09/11/2020

Sáng ngày 05/11/2020, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tập đoàn “Xây dựng chiến lược phát triển Cơ khí TKV đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, mã số KC.06.NV01-19/16-20 do ThS. Hứa Ngọc Sơn, làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tập đoàn được thành lập theo Quyết định số 1339/QĐ-TKV ngày 06/08/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, gồm có:

1. Ông Phan Xuân Thủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn: Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoànPhó chủ tịch;

3. Ông Đỗ Hồng Nguyên, Trưởng ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển Tập đoàn: Thành viên;

4. Ông Nguyễn Chỉ Sáng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam: Thành viên, phản biện;

5. Ông Tạ Ngọc Hải, Chuyên gia thuộc Hội Khoa học công nghệ mỏ Việt Nam: Thành viên, phản biện;

6. Ông Mai Ngọc Thạch, Phó trưởng ban Cơ điện - Vận tải Tập đoàn: Thành viên, phản biện;

7. Ông Vũ Tuấn Anh, Chuyên viên chính ban Khoa học, công nghệ thông tin và chiến lược phát triển Tập đoàn:Thành viên, thư ký;

8. Ông Cao Bảo Anh, Chuyên viên Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương: Thành viên;

9. Ông Trần Văn Lành – Chuyên viên chính ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn: Thành viên;

10. Ông Phạm Minh Tuấn, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin: Thành viên;

11. Ông Phạm Xuân Phi, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô -Vinacomin: Thành viên;

12. Ông Nguyễn Hải Long, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin: thành viên.

Tham dự buổi họp còn có các cán bộ của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin: Ông Đỗ Trung Hiếu – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng KHCN Viện; Ông Lê Thùy Dương – Trưởng phòng Quản lý KHCN; Bà Nguyễn Chân Phương – Phó trưởng phòng Quản lý KHCN; Ông Hứa Ngọc Sơn – Phó Viện trưởng, chủ nhiệmnhiệm vụ; Ông Cao Ngọc Đẩu – Nguyên Viện trưởng, chuyên gia thực hiện nhiệm vụ; Ông Lê Thanh Bình – Phó trưởng phòng Quản lý KHCN; cùng các thành viên tham gia thực hiện.

Tại buổi họp, Hội đồng đã được nghe ThS. Hứa Ngọc Sơn – Chủ nhiệm nhiệm vụ, trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được; các thành viên phản biện và các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét. Sau khi Chủ nhiệm đề tài giải đáp các ý kiến, Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu đánh giá.

Kết quả: Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá đề tài xếp loại KHÁ.

 

Video

Vinacomin