VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TẬP ĐOÀN TKV

Thứ Sáu 9:14 07/08/2020

Ngày 28/7/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Tập đoàn TKV “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống giám sát, điều khiển từ xa bằng rơ-le bảo vệ kỹ thuật số mạng cung cấp điện trong các mỏ than hầm lò TKV”, mã số KC.05.Đ21-18/16-20 do KS. Lê Văn Thông làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu đề tài được thành lập theo Quyết định số 790/QĐ-VCNM ngày 15/07/2020 của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, gồm có: TS. Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng KHCN Viện – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đỗ Như Ý, Trưởng Bộ môn Điện khí hóa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội – Phản biện 1; ThS. Phạm Văn Hiếu, Phó Giám đốc PT Trung tâm Tự động hóa – Phản biện 2; ThS. Nguyễn Chân Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ – Thư ký Hội đồng; các ủy viên: KS. Nguyễn Minh Thanh – Q. Giám đốc Trung tâm Thiết bị điện - tuyển; TS. Lê Thùy Dương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ; ThS. Trần Đức Thọ – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thiết kế cơ khí. Tham gia buổi họp Hội đồng còn có các thành viên thực hiện đề tài, các cán bộ của Viện và một số khách mời khác.

Tại buổi họp, Hội đồng đã được nghe KS. Lê Văn Thông – Chủ nhiệm đề tài, trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được; các phản biện và các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét. Sau khi Chủ nhiệm đề tài giải đáp các ý kiến, Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu đánh giá.

Kết quả: Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá đề tài xếp loại Đạt và kiến nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho phép nghiệm thu cấp quản lý. 

 

Video

Vinacomin