VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU DỰ ÁN SXTN CẤP BỘ CÔNG THƯƠNG

Thứ Ba 13:14 14/07/2020

Ngày 26/6/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án SXTN cấp Bộ Công Thương “Sản xuất thử nghiệm một số tủ điều khiển - giám sát thiết bị sử dụng trong khai thác hầm lò”, mã số DASXTN.010/18 do ThS. Phạm Văn Hiếu làm chủ nhiệm, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin là cơ quan chủ trì thực hiện.


Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu dự án được thành lập theo Quyết định số 454/QĐ-VCNM của Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin ngày 22/6/2020, gồm có: TS. Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng KHCN Viện – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Khổng Cao Phong, Trưởng khoa Cơ - Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội – Phản biện 1; ThS. Vũ Tuấn Anh, Ban KCL, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – Phản biện 2; ThS. Lê Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ – Thư ký Hội đồng; các ủy viên: ThS. Hứa Ngọc Sơn – Phó Viện trưởng; ThS. Trần Đức Thọ – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thiết kế cơ khí; TS. Lê Thùy Dương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học Công nghệ. Tham gia buổi họp Hội đồng còn có các thành viên thực hiện dự án, các cán bộ của Viện và một số khách mời khác.

Tại buổi họp, Hội đồng đã được nghe ThS. Phạm Văn Hiếu – Chủ nhiệm dự án, trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được; các phản biện và các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến nhận xét. Sau khi Chủ nhiệm dự án giải đáp các ý kiến, Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu đánh giá.

Kết quả: Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá dự án đạt loại Khá và kiến nghị Bộ Công Thương cho phép nghiệm thu cấp quản lý. 

 

Video

Vinacomin