HỘI NGHỊ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN NHIỆM KỲ 2020 -2023

Thứ Ba 16:32 14/07/2020

Sáng ngày 29/06/2020, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, đã diễn rathành công Hội nghị bầu cử Hội đồng khoa học công nghệ Viện nhiệm kỳ 2020 -2023.

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Thái Hà – Bí thư Đảng ủy Viện, Quyền Viện trưởng; Ông Đỗ Trung Hiếu – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ Viện nhiệm kỳ 2017 - 2020 và 48 đại biểu là các kỹ sư hiện đang công tác tại Viện, có trình độ từ Kỹ sư bậc 3 trở lên.

Mở đầu, Ông Lê Thái Hà đã phát biểu ý kiến với Hội nghị, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọngvà mục đích của việc bầu cử Hội đồng KHCN; đồng thời phát biểu, chỉ ra những mặt đã làm được và chưa làm được của Hội đồng KHCN nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tiếp theo, Ông Phó Viện trưởng ĐỗTrung Hiếu điều hành Hội nghị, báo cáo về thành phần tham dự; thông qua các yêu cầu bầu cử vào Hội đồng KHCN và thông qua Danh sách đề cử do Viện đề xuất.

Hội nghị đã đề cử danh sách các thành viên vào Hội đồng KHCN và tiến hành bầu cử theo đúng nguyên tắc và thể lệ bầu cử đã được phê duyệt.

Kết quả: Hội nghị đã sáng suốt bầu ra 12 đồng chí vào Hội đồng KHCN Viện nhiệm kỳ 2020 -2023. Ngay sau khi kết thúc bầu cử, các thành viên trong Hội đồng mới trúng cử đã tiến hành họp Phiên thứ nhất để bầu các vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký hội đồng.Các thành viên đã nhất chí cao khi bầu các chức danh trong Hội đồng và thống nhất đề nghị Q. Viện trưởng quyết định công nhận kết quả bầu cử.

 
 

Danh sách Hội đồng khoa học công nghệ
Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2023


STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh
Hội đồng KHCN

1

Đỗ Trung Hiếu

TS. Lý thuyết và thiết kế cơ khí

Chủ tịch

2

Lê Thùy Dương

TS. Lý thuyết và thiết kế cơ khí

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Chân Phương

ThS. Máy và thiết bị mỏ, dầu khí

Thư ký

4

Hứa Ngọc Sơn

ThS. Máy và thiết bị mỏ

Ủy viên

5

Nguyễn Thu Hiền

ThS. Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Ủy viên

6

Trần Đức Thọ

ThS. Công nghệ cơ khí

Ủy viên

7

Nguyễn Minh Thanh

KS. Cơ điện mỏ

Ủy viên

8

Nguyễn Huy Tân

KS. Công nghệ chế tạo

Ủy viên

9

Phạm Văn Hiếu

ThS. Đo lường điều khiển

Ủy viên

10

Phan Xuân Thông

ThS. Máy và thiết bị mỏ, dầu khí

Ủy viên

11

Phạm Hà Trung

ThS. Công nghệ cơ khí

Ủy viên

12

Lê Thanh Bình

ThS. Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Ủy viên

 

 

 

Video

Vinacomin