HỘI THẢO “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ TKV ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035”

Thứ Hai 13:56 06/07/2020

Sáng ngày 05/06/2020, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chiến lược phát triển Cơ khí TKV đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” tại Trụ sở của Viện.

 

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Cơ điện – Vận tải (CV), Ban Khoa học Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển (KCL) của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), lãnh đạo Công ty Cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin (VMC), Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô- Vinacomin (VMIC), Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin (CKMK), Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin, tập thể thành viên thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Tập đoàn TKV “Xây dựng Chiến lược phát triển Cơ khí TKV đến năm 2025, tầm nhìn 2035”, cùng các chuyên gia và đại biểu tham dự.

Tại Hội thảo, ông Hứa Ngọc Sơn – chủnhiệm nhiệm vụ, trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và Bản Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược. Hội thảo cũng được nghe ý kiến nhận xét của các đại biểu: Ông Phạm Minh Tuấn – Giám đốc VMC; Ông Nguyễn Hải Long – Giám đốc CKMK; Ông Lê Thanh Sơn – Phó Giám đốc VMIC; Ông Nguyễn Hoàng Dụ – Phó Trưởng ban CV; Ông Vũ Tuấn Anh – Chuyên viên Ban KCL.

Kết thúc Hội thảo, Ông Mai Ngọc Thạch – Phó Trưởng ban CV đã ghi nhận những nỗ lực và các kết quả đạt được của các thành viên thực hiện nhiệm vụ và đề nghị nhóm thực hiện sớm chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ theo ý kiến nhận xét, góp ý trong Hội thảo. 

 

Video

Vinacomin