Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin Nghiệm thu dự án cấp Tập đoàn

Thứ Hai 15:13 06/07/2020

Sáng ngày 01/11/2017, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã tổ chức họp nghiệm thu dự án cấp Tập đoàn do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng KHCN được thành lập để đánh giá kết quả nghiệm thu dự án: “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo băng tải có hướng vận tải đi xuống (băng tải hãm) dùng trong các mỏ than hầm lò Việt Nam độ dốc 9º ÷ 12º” gồm 09 thành viên:

Ông Đỗ Trung Hiếu: Chủ tịch HĐ

Ông Trần Đức Thọ:   Ủy viên phản biện 1

Ông La Văn Tửu:      Ủy viên phản biện 2

Ông Hoàng Văn Vĩ:  Ủy viên

Ông Phạm Văn Hiếu: Ủy viên

Ông Đàm Hải Nam:   Ủy viên

Ông Trịnh Tiến Khỏe: Ủy viên

Ông Hứa Ngọc Sơn:   Ủy viên

Ông Trần Ngọc Minh: Ủy viên thư ký

Sau khi ông Lê Thái Hà – Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt nội dung của dự án, các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét và các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và bỏ phiếu.

Hội đồng KHCN cấp cơ sở nhất trí đánh giá dự án đạt loại: Xuất sắc

 

Nguồn: iemm.com.vn 
 

 


Video