Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin Nghiệm thu đề tài Khoa học – công nghệ cấp Tập đoàn

Thứ Năm 17:33 20/04/2017

Sáng ngày 20/4/2017, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam – 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Hội đồng KHCN của Tập đoàn đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tập đoàn do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng KHCN được thành lập tại Quyết định số 2905/QĐ-TKV  ngày 07/12/2016  để tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài : “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm cánh quạt gió giếng chính 2K56N24” gồm 08 thành viên:

-          Ông Khuất Mạnh Thắng – Phó tổng giám đốc Tập đoàn: Chủ tịch Hội đồng;

-      Ông Phạm Công Hương – Trưởng ban KCL : Ủy viên;

-          Ông Kiều Kim Trúc – Phó trưởng ban KCL : Ủy viên, thư ký;

-          Ông Mai Ngọc Thạch – Phó trưởng ban CV : Ủy viên, Phản biện;

-          Ông Nguyễn Quang Trung – Phó giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh: Ủy viên;

-          Ông Nguyễn Đức Linh – Phó trưởng phòng Cơ tuyển, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp: Ủy viên;

-          Ông Tạ Ngọc Hải – Tiến sỹ thuộc Hội KHCN Mỏ Việt Nam : Ủy viên;

-      Ông Nguyễn Văn Kháng – Chuyên gia độc lập : Ủy viên, Phản biện.

Sau khi Ông Nguyễn Huy Tân – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung của đề tài, các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét và các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và chấm điểm

Hội đồng KHCN nhất trí đánh giá đề tài đạt 80,3 điểm, xếp loại khá.

 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng