Nhiều chương trình hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Than - Khoáng sản Việt Nam

Thứ Ba 8:33 18/02/2014

Nhiều năm trở lại đây, Vinacomin đã triển khai thực hiện các chương trình hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể:

 
1. Chương trình hợp tác với Hiệp hội Nghiên cứu Khai thác mỏ và Môi trường tại Việt Nam (RAME) của CHLB Đức do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang tài trợ. Nguồn tài chính thực hiện chương trình hợp tác được phân bổ theo hình thức mỗi bên tự tài trợ cho chuyên gia của bên mình thực hiện các nội dung chương trình theo phân công, ngoài ra phía Đức chịu tài trợ kinh phí cho các hoạt động của chuyên gia VINACOMIN khi sang Đức khảo sát, tham quan, trao đổi, dự Hội thảo và phía VINACOMIN chịu kinh phí ăn ở, đi lại cho chuyên gia Đức sang Việt Nam thực hiện nội dung chương trình nhưng trong thời gian ngắn.
 
Nguồn kinh phí do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Đức tài trợ cùng với kinh phí đối ứng của VINACOMIN đã giúp VINACOMIN triển khai 6 dự án thử nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực quản lý môi trường cho trên 150 lượt cán bộ quản lý môi trường của VINACOMIN.
 
2. Chương trình hợp tác với Tổ chức Phát triển năng lượng mới Nhật Bản (NEDO): VINACOMIN và NEDO đã hợp tác phát triển 01 dự án thử nghiệm phủ xanh bãi thải với kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để xử lý đất bãi thải có tính axit nhằm mục đích cải thiện điều kiện thổ nhưỡng bãi thải, giúp cho phát triển cây cối phủ xanh trên bãi thải.
 
Kinh phí dự án được phân bổ theo hình thức: NEDO chịu toàn bộ kinh phí cho các chuyên gia Nhật Bản và các nội dung chương trình dự án theo phân công, chịu chi phí cho việc thực hiện phần nội dung thuộc trách nhiệm phía Nhật được triển khai ở thực địa. VINACOMIN chịu kinh phí cho toàn bộ nội dung hoạt động thuộc phía Việt Nam theo phân công. 
 
3. Chương trình hợp tác với Tổng Công ty phục hồi môi trường mỏ Hàn Quốc (MIRECO). Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thực hiện 03 dự án thử nghiệm: Thử nghiệm công nghệ phủ xanh bãi thải nơi vật liệu thải chủ yếu là đá tảng, đá to; Thử nghiệm công nghệ thu gom nước mặt và xử lý nước thải mỏ bằng công nghệ chủ động; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và xử lý môi trường cho cán bộ môi trường VINACOMIN. Nguồn tài chính từ các chương trình hợp tác trên đã giúp cho VINACOMIN có điều kiện tiếp cận với công nghệ xử lý môi trường mới, tiên tiến và góp phần nâng cao hiệu quả xử lý môi trường tồn tại nhiều năm của VINACOMIN. 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng