PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CHO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TỦ LẠNH, TIVI, NỒI CƠM ĐIỆN, MÁY IN, MÀN HÌNH MÁY TÍNH...

Thứ Ba 13:50 31/12/2013

PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CHO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TỦ LẠNH, TIVI, NỒI CƠM ĐIỆN, MÁY IN, MÀN HÌNH MÁY TÍNH...

PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CHO ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, TỦ LẠNH, TIVI, NỒI CƠM ĐIỆN, MÁY IN, MÀN HÌNH MÁY TÍNH...

Video

Vinacomin