PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CAO (HI-TECHLOM)

Thứ Ba 13:30 31/12/2013

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CAO

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CAO

Video

Vinacomin