Trung tâm Tư vấn - Phát triển Khoa học và Công nghệ

Thứ Năm 10:28 25/09/2014

Chức năng- Nhiệm vụ

- Tổ chức nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa theo yêu cầu của Nhà nước, Bộ, ngành, Viện và nhu cầu thị trường;

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;

- Tư vấn: dự án, thiết kế, giám sát và thẩm định công trình cơ khí, công nghệ và thiết bị công nghiệp;

- Thực hiện chuyển giao công nghệ sau nghiên cứu và dịch vụ chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị để Viện làm tổng thầu các công trình cơ khí và các dây chuyền thiết bị trọn bộ;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, SXKD theo sự phân công của Viện;

- Tham gia xây dựng kế hoạch KHCN và chiến lược phát triển của Viện, Tham gia xây dựng, biên soạn quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất;

- Phối hợp với P. KH-ĐT trong việc công bố, phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật. 

Video

Vinacomin