Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định Công nghiệp

Thứ Hai 11:17 14/11/2016

 Chức năng- Nhiệm vụ

           - Phân tích, thí nghiệm: cơ, hóa, điện các loại vật liệu kim loại và phi kim loại (trong phạm vi của phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia, hiện tại theo chứng nhận VILAS: 182-ISO/IEC 17025);

- Kiểm định chất lượng mối hàn, kiểm tra khuyết tật kim loại, kiểm tra không phá hủy cho các thiết bị, công trình điện, cơ khí, đóng tàu...(hiện tại theo ủy quyền của Cục đăng kiểm Việt Nam: VRLAB.38);

- Thử nghiệm, kiểm định hiệu suất năng lượng cho các thiết bị nhiệt lạnh (hiện tại là máy điều hòa không khí, tủ lạnh);

- Thực hiện kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa công nghiệp (hiện tại  theo q          uyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 597/2007/QĐ-BKHCN);

- Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ vật liệu, vật liệu mới, kiểm định vật liệu, nhiệt lạnh;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, SXKD theo sự phân công của Viện;

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, vật tư phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất kinh doanh của Viện;

- Tham gia xây dựng, biên soạn quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất.

website: http://tvci.com.vn/

Video

Vinacomin