Trung tâm Chế tạo thực nghiệm

Thứ Năm 10:18 25/09/2014

            Chức năng- Nhiệm vụ

- Triển khai áp dụng các kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử, chế tạo, lắp đặt sản phẩm mới bao gồm:

+ Các thiết bị trọn bộ, thiết bị, phụ tùng phục vụ: sản xuất, vận tải, chế biến, bốc rót than, khoáng sản;

+ Các thiết bị, phụ tùng cho các ngành kinh tế quốc dân, trên cơ sở thị phần hiện có và phát triển, mở rộng thị trường;

+ Các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu và tiến tới sản xuất hàng cơ khí xuất khẩu;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, SXKD theo sự phân công của Viện;

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư phục vụ công tác nghiên cứu sản xuất của Viện;

- Tham gia xây dựng, biên soạn quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất.

Video

Vinacomin