Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật - Thương mại

Thứ Năm 10:57 25/09/2014

            Chức năng- Nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật;

- Chế tạo các sản phẩm cơ khí; sửa chữa phục hồi các thiết bị;

- Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và các loại hàng hóa khác;

- Kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng cơ khí, điện;

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, SXKD theo sự phân công của Viện;

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, vật tư phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất kinh doanh của Viện.

Video

Văn phòng công nhận chất lượng