ĐẢNG BỘ VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thứ Sáu 8:35 17/07/2020

Ngày 13/5/2020, Đảng bộ Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn TKV, đồng chí Vũ Thành Lâm – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV; đồng chí Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã phá huy mọi tiềm năng nội lực,tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị trong và ngoài ngành, đặc biệt là của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, không ngừng phát triển nghiên cứu KH&CN, nâng cao năng lực SXKD, chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu và sức cạnh tranh. Do vậy, Viện đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên các mặt hoạt động, khẳng định được vai trò chủ lực của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, tư vấn và sản xuất cơ khí trong Tập đoàn TKV.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là “Tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển Viện nhanh và bền vững; giữ vai trò là đơn vị nghiên cứu, thiết kế, tư vấn mạnh, đi đầu trong chương trình THH – TĐH – CGH, góp phần xây dựng và phát triển Tập đoàn TKV.

 
 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và thống nhất cao với những mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Manh Thắng đề nghị Đảng bộ Viện tiếp tục nâng cao và khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; chủ động quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tư duy mới; tập trung xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển cơ khí TKV giai đoạn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035. Đồng chí cũng khẳng định yếu tố nguồn nhân lực là quan trọng hàng đầu và đề nghị Đảng bộ Viện cần giành sự quan tâm thỏa đáng cho công tác này. Cùng với đó là tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 
 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 9 đồng chí, bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Viện trưởng Lê Thái Hà, Bí thư Đảng ủy Viện khóa XI, tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Video