Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học – công nghệ cấp Nhà nước

Thứ Sáu 10:41 07/04/2017

Sáng ngày 31/3/2017, tại trụ sở Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng KHCN cấp cơ sở đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chủ trì thực hiện.

 

Hội đồng KHCN được thành lập tại Quyết định số 388/QĐ-VCNM ngày 27/3/2017 để tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài : “Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bơm huyền phù dùng cho nhà máy tuyển than” gồm 07 thành viên:

-          TS Đỗ Trung Hiếu: Chủ tịch Hội đồng;

-      PGS. TS Vũ Nam Ngạn : Phản biện 1;

-          TS. Lê Thùy Dương : Phản biện 2;

-          Ths Dương Anh Tuân : ủy viên;

-          KS Cao Ngọc Đẩu: Ủy viên;

-          TS. Nguyễn Văn Xô: Ủy viên;

-          Ths. Nguyễn Chân Phương : Thư ký;

Sau khi ông Nguyễn Minh Thanh – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung của đề tài, các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét và các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến và bỏ phiếu.

Hội đồng KHCN cấp cơ sở nhất trí đánh giá đề tài đạt loại : Đạt.

 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng