Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Thứ Sáu 10:03 07/04/2017

Ngày 16/3/2017 tại phòng họp 203 - Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hội đồng KHCN cấp Bộ đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện dự án sản xuất thực nghiệm do Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ chủ trì thực hiện.

Hội đồng KHCN được thành lập tại Quyết định số 4704/QĐ-BCT ngày 01/12/2016 để đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án : “Hoàn thiện công nghệ chế tạo tời các loại phục vụ khai thác than hầm lò” theo hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ số 05.14.SXTN/HĐ-KHCN ngày 13/3/2014 gồm 9 thành viên:

-          PGS.TS Đinh Văn Chiến –  Bộ môn máy và thiết bị mỏ , Trường Đại học Mỏ - Địa Chất: Chủ tịch Hội đồng;

-          PGS. TS Nguyễn Đức Sướng - Bộ môn máy và thiết bị mỏ , Trường Đại học Mỏ - Địa Chất : Phó chủ tịch hội đồng;

-          TS. Đỗ Quốc Quang – Chuyên gia độc lập : Ủy viên phản biện 1;

-          PGS.TS Nguyễn Văn Kháng - Bộ môn máy và thiết bị mỏ , Trường Đại học Mỏ - Địa Chất : Ủy viên phản biện 2;

-          KS. Vũ Văn Dong – Phó trưởng phòng , Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương: Ủy viên;

-          ThS. Mai Ngọc Thạch – Phó trưởng ban Cơ điện vận tải, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: Ủy viên;

-          ThS. Cao Bảo Anh – Chuyên viên chính, Vụ công nghiệp nặng, Bộ Công Thương: Ủy viên;

-          ThS. Nguyễn Đình Thống – Trưởng phòng Máy và thiết bị Mỏ, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ :  Ủy viên;

-     ThS Đào Trọng Cường – Phó trưởng phòng, Vụ Khoa học – Công nghệ, Bộ Công Thương : Ủy viên, Thư ký KH.

+ Về phía Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin:

- Ông Đỗ Trung Hiếu – Phó Viện trưởng;

- Ông Lê Thùy Dương – Trưởng phòng Quản lý Khoa học – Đầu tư

- Bà Nguyễn Chân Phương – Chủ nhiệm dự án

- Ông Hoàng Văn Vĩ – Thành viên dự án.

 

Sau khi bà Nguyễn Chân Phương– Chủ nhiệm dự án đã trình bày tóm tắt nội dung của dự án, các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét và các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến .

            PGS.TS Đinh Văn Chiến đọc kết luận của Hội đồng: Dự án đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đặt ra, chế tạo thành công 3 loại tời khác nhau. Các sản phẩm và bộ bản vẽ đạt yêu cầu trong hợp đồng đã kí giữa Bộ Công Thương và Viện, dự án có giá trị về kinh tế, xã hội, môi trường, đáp ứng đầy đủ nội dung dự án đã được phê duyệt.  

Hội đồng KHCN cấp Bộ nhất trí đánh giá dự án đạt loại : Đạt.

 

Video

Văn phòng công nhận chất lượng