Các đề tài

Thứ Sáu 10:52 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị lọc tách nước trong dây chuyền tuyển khoáng sản

Đỗ Trung Hiếu

2012-2014

Video