Các dự án

Thứ Sáu 10:33 10/01/2014

TT

Tên dự án

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo máy đập đá kiểu trục răng năng xuất 100-300t/h sử dụng trong dây truyền đào lò đá

Bạch Đông Phong

2012-2014

Video

Vinacomin