Các đề tài

Thứ Sáu 10:15 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máng cào dùng trong lò chợ mỏ than hầm lò năng suất ≥180t/h

Hứa Ngọc Sơn

2012-2014

Video

Vinacomin