Các đề tài

Thứ Sáu 10:24 10/01/2014

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tời cáp chở người sử dụng trong các mỏ than hầm lò Việt Nam

Trần Đức Thọ

2011-2013

Video