Danh sách Hội đồng khoa học công nghệ Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thứ Ba 9:54 14/07/2020

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh
Hội đồng KHCN

1

Đỗ Trung Hiếu

TS. Lý thuyết và thiết kế cơ khí

Chủ tịch

2

Lê Thùy Dương

TS. Lý thuyết và thiết kế cơ khí

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Chân Phương

ThS. Máy và thiết bị mỏ, dầu khí

Thư ký

4

Hứa Ngọc Sơn

ThS. Máy và thiết bị mỏ

Ủy viên

5

Nguyễn Thu Hiền

ThS. Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Ủy viên

6

Trần Đức Thọ

ThS. Công nghệ cơ khí

Ủy viên

7

Nguyễn Minh Thanh

KS. Cơ điện mỏ

Ủy viên

8

Nguyễn Huy Tân

KS. Công nghệ chế tạo

Ủy viên

9

Phạm Văn Hiếu

ThS. Đo lường điều khiển

Ủy viên

10

Phan Xuân Thông

ThS. Máy và thiết bị mỏ, dầu khí

Ủy viên

11

Phạm Hà Trung

ThS. Công nghệ cơ khí

Ủy viên

12

Lê Thanh Bình

ThS. Khoa học và kỹ thuật vật liệu

Ủy viên

Video